ریوا تحقیق > مقالات تخصصی > تراورس - شرکت ریوا تحقیق سپاهان

عنوان مقاله

تراورس دومین عنصر مهم روسازی راه آهن و متروها می باشد که تا به حال از چوب ، بتن ، و مواد مرکب برای تولید آهن استفاده شده است . تراورس ها جز ادوات روسازی خط آهن می باشند که بین ریل و بالاست قرار می گیرند و نیرو را از ریل به بالاست منتقل می کنند و در عین حال ثابت ماندن عرض خط را تامین میکنند . 

اینجا کلیک کنید

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی ریوا تحقیق سپاهان می باشد.