ریوا تحقیق > محصولات سرباره ای

شرکت ریوا تحقیق، ارائه دهنده ی محصولات سرباره ای

بالاست
بالاست ریلی سرباره ای از محصولات سرباره ای شرکت ریوا تحقیق سپاهان می باشد و که در واقع سنگدانه سرباره ای با اندازه ۶۰-۲۵ میلی متر بوده که در زبان فنی بالاست نام دارد و در روسازی بستر  ریل راه آهن بکار می رود.

بیس و ساب بیس
بیس و ساب بیس از محصولات سرباره ای شرکت ریوا تحقیق سپاهان است که سنگدانه سرباره ای با اندازه ۲۵-۰ میلی متر است که اساس و زیر اساس ( بیس و ساب بیس ) نام دارد . بلوکاژ
بلوکاژ سرباره ای، از محصولات سرباره ای شرکت ریوا تحقیق سپاهان ، سنگدانه سرباره ای با اندازه ۱۲۰-۵ میلی متر است که در صنعتی به این محصول بلوکاژ گفته میشود . 


بتن های سرباره ای
پس از آزمایش های کامل بر روی مصالح سرباره ای و با توجه به نتایج آزمایشی بسیار خوب، محصولات سرباره ای دیگری ...............

آسفالت

یکی از عمده مصارف محصولات سرباره ای به عنوان مصالح سنگی در روسازی های آسفالتی است . 
قطعات بتنی
از قطعات بتنی سرباره ای که توسط شرکت ریوا تحقیق تولید میشود میتوان ........ 

تصفیه آب
آلودگی آب مسئله مهمی است که  همواره به دنبال پیدا کردن رههای علمی برای رفع آلودگی  هستیم .
کود
معرفی محصول کود سرباره ای : آهن یکی از عناصر پر مصرف ضروری برای رشد گیاهان می باشد . 
بیابان زدایی
بیابان زدایی با محصولات سرباره ای یک تبلور تبدیل تهدید ها به فرصت ها است . 
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی ریوا تحقیق سپاهان می باشد.